بررسی حکم سنگسار از نظر فقه و حقوق بشر
42 بازدید
محل نشر: معرفت حقوقی/شماره 2/
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی